Östergötland

Biblioteken marknadsförs i ny satsning

Biblioteken i sydöstra Sverige ska göra gemensam reklam för sina tjänster i ett projekt som är unikt i landet. Länsbiblioteket i Östergötland, Regionbiblioteket i Kalmar och 25 kommunbibliotek deltar i satsningen.

Projektet heter "futurum punkt kom" och har beviljats stöd från Statens kulturråd. Kalmar och Linköping får 300 000 kronor till Projektet Folkbibliotekens roll i vuxnas lärande - i ett samarbete med Stockholms universitet och Bibliotekshögskolan i Borås där de ska försöka hitta en modell för hur folkbiblioteken ska vara rustade för att möta vuxenstuderandes behov.