Det var mer jämställt på 70-talet

Trots att Försäkringskassan har i uppdrag att jobba för att fler pappor ska ta föräldraledigt, så är deras broschyrer ofta riktade till mammorna. Det visar en doktorsavhandling.

Doktorsavhandlingen har Lena Lind Palicki vid Örebro Universitet gjort.

I broschyrerna vänder sig Försäkringskassan i du-form till mammorna. Lena Lind Palicki konstaterar att det var mer jämställt på 1970-talet än det är idag.