TRAFIK

Bättre säkerhet vid övergångsställen

Under tre dagar ska trafiksäkerhetsorganisationen NTF, polisen och trafikkontoret i Stockholms stad vara ute på sammanlagt 25 platser för att lära stockholmarna hur de ska bete sig vid framförallt övergångsställen.

Det handlar om att uppmärksamma stockholmarna på att det är viktigt att bilister och gångtrafikanter samspelar, säger Anna Sofia Welander, samordnare på trafikkontoret.

– Vi vet att det händer en hel del olyckor vid obevakade övergångsställen, och vi har nyligen gjort en undersökning om just beteendet vid övergångsställen som visar att de flesta bilister tycker att de stannar och lämnar företräde, medan de gående inte riktigt upplever samma sak.

– Innan man går över ett övergångsställe måste man vara säker på att man kan kontakt med bilisten som kommer. Jag tror att fotgängarna är för stressade och att bilisterna slarvar med uppsikten, och då är olyckan framme, säger Göran Bolinder, chef för trafikpolisen i Stockholms län.