Kronoberg

Handeln spår ljusare ekonomi

Handlarna i landet ser allt ljusare på den svenska ekonomin och framtiden för handeln. Det visar Svensk handelsbarometer för maj som nu presenterats. Barometern visar den högsta noteringen sedan november 2007.

Drygt en av tio handlare, tolv procent, planerar dessutom att anställa mer personal under det kommande kvartalet, samtidigt som två av tio handlare bedömer att antalet anställda kommer öka inom hela handeln den närmaste tiden.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se