Lunchboxen måndag 17 maj

Inga-Lena Bengtsson

Att må bättre genom att vistas i naturen är en kunskap och en läkande metod som använts sedan antikens dagar. Men i takt med industrialiseringen har psykisk ohälsa jämförts alltmer med den fysiska och psykiskt sjuka har även de fått flytta in i sjukhus.

Men i Alnarps rehablitieringsträdgård har man tagit till vara den gamla kunskapen och anpassat till nya förhållanden. Sedan 2003 har läkaren och psykoterapeuten Inga-Lena Bengtsson arbetat där med patienter med utmattningssyndrom.

Inga-Lena Bengtsson tror att trädgårdsterapin skulle kunna fungare på även andra grupper, till exempel stroke- och hjärtinfarktspatienter och intresset för Alnarps rehablitieringsträdgård är enormt stort. De som kommer utmattade till Alnarp mår efter tre månader mycket bättre.

Flera olika yrkesgrupper arbetar med patienterna och i lagom takt erbjuds man terapi, arbete i trädgården och sjukgymnastik.