Tomas Tobé (M)

Tomas Tobe är 32 år och bor i Gävle och Stockholm med sin sambo . Han har varit aktiv inom MUF sedan en tidig ålder och blev riksdagsledamot 2006. Hans taxerade inkomst 2009 var 626 100, en minskning från tidigare års 642 000. Han sitter i arbetsmarknadsutskottet och är Moderaternas näringspolitiske talesman.

Snabbfrågor:

-Ska man jobba längre än 67 år?
-Ska föräldraförsäkringen delas lika mellan föräldrarna?
-Vill du sänka bensinskatten?
-Ska Sverige gå med i EMU?
-Borde vi ha något slags slöjförbud i Sverige?
-Ska svenska soldater skickas ut i krig?
-Leder skattesänkningar till fler jobb?
-Ska Sverige ta in fler flyktingar?
-Ska vi bryta uran i Sverige?
- Vill du sänka skatterna för sjuka?
-Vill du avskaffa monarkin?
-Borde Gävleborg satsa på fler vindkraftverk?
-Vill du avskaffa public service?
-Vill ni ge skattesänkingar till de som inte jobbar?

I backspegeln
Vi tittar under den här punkten på vad du har sagt, gjort och lovat under tidare perioder.

Inför valet 2006 identifierade du den viktigaste valfrågan här i Fokus - "det är utan tvekan utanförskapet. Vi har idag 50 000 gävleborgare som står utanför arbetsmarknaden". När du sade det var det enligt arbetsförmedlingen 7,6 % av befolkningen, eller 19 000, som vad arbetslösa eller i olika program. Idag, efter fyra år av er vid makten, så är det totalt 8,5, eller 24 000. Det var alltså din viktigaste valfråga att få folk i arbete och så är det fler som är arbetslösa idag. Hur ser du på det?Vi har tittat på Eurostat, som har statistik över arbetslösheten i hela Europa. Enligt den har den ökat snabbare i Sverige än i EU, har du någon kommentar till det?

Du pratade också om att det behövde bli större skillnader mellan folk som arbetade och folk som gick på bidrag. Hur tycker du att ni har lyckats med det?

Enligt en undersökning som släpptes för bara några dagar sedan så tycker sex av tio svenskar att klyftorna har ökat under er mandatperiod, och att det här är ett mycket stort samhällsproblem. Hur ser du på det hela?

Du vill avskaffa SFI och istället införa något som du kallar för startsvenska, där praktik och teori skulle blandas för att snabbt få ut folk i arbetslivet.

En av de som var kritiska var Linnea Abrahamsson, som arbetar som rektor på SFI här i Gävle, kommentera ditt förslag. Vad säger du om hennes åsikter?

Det här förslaget kritiserades kraftigt när det kom ut av SFI-lärare och andra som anklagade dig för att inte veta vad du pratar om, och om att det du föreslog faktiskt redan pågår, sedan åratal tillbaka. Hur mycket hade du ansträngt dig för att ta reda på hur det egentligen låg till?

Stafettfrågan
Från Bodil Ceballos (MP): Ska man öppna upp Hälsingeskogarna för uranbrytning?

På tapeten
Inför valet i höst kommer svenska folket att få rösta på två alternativ - alliansen, eller de rödgröna. Där var ju ni först med att presentera ett gemensamt alternativ. Ser du några problem med att vi går från ett parti och mot ett blocksystem?