Lammhult

Oro när läkare lämnar vårdcentral

Sveriges Pensionärsförbund, SPF, reagerar nu starkt på att vårdcentralen i Lammhult snart kan stå utan fast läkare.

– Jag tycker att det är för jäkligt att inte ha en fast läkare i Lammhult, säger Inga-Gun Andersson.

– Det känns mycket obekvämt att man ska dra hela sin bakgrund för varje ny läkare, konstaterar hon.

Bakgrunden är att den ena läkaren slutade i mars och nu slutar också den andra och sista läkaren på grund av för hög arbetsbelastning.

SPF har i morgon ett möte och då är läkarsituationen en av punkterna på dagordningen.

Vad tror du att mötet kommer att mynna ut i?

– En skrivelse till landstinget och någon har föreslagit att vi ska gå ut med plakat.

Vad vill ni att landstinget ska göra?

– Vi vill att landstinget ska se till att det finns en fast läkare, eller kanske två eller två och en halv så att de inte blir överbelastade.

Tycker du att landstinget kan göra något mer för att locka läkare till Lammhult?

– Ja, de kan ju till exempel höja lönen, svarar Inga-Gun Andersson som är orolig för att vårdcentralen i Lammhult på sikt ska försvinna.

Therese Gabrielsson
therese.gabrielsson@sr.se