STRÖMSUND

Överklagad vattenavgift avslås

Två fastighetsägare i Strömsund måste fortsätta betala vatten- och avloppsavgift, trots att vattnet inte nyttjas på fastigheten. Det står klart sedan Miljööverdomstolen avslagit överklagandet.