Sökte sina rötter och hittade "hemma"

Julynn Gray är en av många ättlingar till gotlänningar som emigrerade under 1800-talet för att få ett bättre liv. Då styrde många kosan till Amerika, Kanada eller Australien med förhoppningen om att få ett bättre liv, hitta jobb och slippa svälta. Julynn Gray som kommer från Nya Zeeland är nu tillbaka på ön för att söka sina gotländska rötter.

Reporter: Olga.shadura@sr.se

Eter måndag 17 maj 2010