Astrid Lindgrens barnsjukhus bedöms säkert

Astrid Lindgrens barnsjukhus (ALB) arbetar på ett bra sätt med patientsäkerhet enligt en vårdrevision av sjukhuset gjord av oberoende konsulter på uppdrag av Stockholms läns landsting.

Inom de allra flesta områden följer sjukhuset föreskrifterna och patientsäkerheten får godkänt.

Ett undantag är dock hygienkraven som inte följs till 100 procent. Avvikelserapportering och lex Maria-anmälningar skulle dessutom kunna bli fler, enligt granskningen.

Läkemedelshanteringen behöver bli säkrare och ett exempel är att utveckla en rimlighetsspärr angående läkemedelsdosering.

För att minska risken för vårdrelaterade infektioner bör sjukhuset förbättra provtagningen av resistenta bakterier hos riskpatienter, föreslår konsulterna.

Rapporten överlämnas nu till sjukhusets ledning och Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning som nu startar en dialog med ALB om vilka förbättringar som behöver göras.

TT