Skaraborg

Deltidsarbete fortsatt vanligt

Trots alla löften om rätten till heltid, så är fortfarande nästan fyra av tio kommunanställda inom vård och omsorg, anställda på deltid. Dessutom är de flesta anställningarna tillfälliga.

Under tio års tid har deltidsanställningarna bara minskat marginellt. Det visar statistik som fackförbundet Kommunal tagit fram.

--  Vi har gjort en ny undersökning som vi önskade skulle visa att deltiderna hade minskat, säger Eva-Britt Dahl som är ordförande för fackförbundet kommunal.

En av fem anställda har tillfälligt jobb, och de timavlönade har inte blivit färre.

Under de senaste tio åren har antalet deltidanställningen visserligen minskat, men i mycket liten takt.

Sker långsamt
Det gäller även visstidanställningarna. Men också det sker i liten takt, och facket är besviket för att kommunerna trots alla löften inte lyckats bättre.

Någon partipolitisk orsak, alltså att socialdemokratiskt styrda kommuner skulle vara bättre på det här, det kan inte den facklige utredaren hitta bevis för.

– Det finns inga partipolitiska förtecken. Här spelar andra faktorer in, typ, storstadskommuner, och större befolkning, har lägre antal deltidsanställda än andra kommuner, säger LO.s utredare Christer Ahlén.


Tomas Ek
tomas.ek@sr.se