UNGDOMSHEM

"De har visst rätt till frisk luft"

De unga som sitter inspärrade på statliga ungdomshem har visst rätt till frisk luft varje dag. Det menar generaldirektören som ansvarar för hemmen, efter Sveriges Radios avslöjanden om miljön på ungdomshemmen.

– Jag blir bekymrad när jag hör resonemanget från Statens institutionsstyrelse när barn och unga berättar om missförhållanden. Att man reflexmässigt slår ifrån sig kritiken istället för att ta till sig den. Ingen annan myndighet har så långtgående maktbefogenheter som SIS har, säger Barnombudsmannen Fredrik Malmberg.

Sveriges Radios avslöjande i helgen om hur barn och unga hålls inspärrade inomhus på statens ungdomshem utan att få gå ut. Men det stämmer inte enligt Eva Persson Göransson som är generaldirektör för Statens institutions styrelse

– Huvudregeln är fris kluft varje dag, säger Eva Persson Göransson.
Hon menar att det skett ett missförstånd när det gäller begreppen.
– Utevistelse är något som vi definierar som någonting annat än frisk luft.

Men Barnombudsmannen Fredrik Malmberg är kritisk.
– Att ha ett system där man belönar och bestraffar och reglerar utevistelsen på det sättet det är inte okej och jag menar att det inte är förenligt med barnkonventionen och andra mänskliga rättigheter.