STOCKHOLM

Fler barnaärenden hos Socialjouren

Antalet barnavårdsärenden till Socialjouren i Stockholm ökade med 50 procent de tre första månaderna i år, jämfört med samma period i fjol.

Samtidigt var anmälningarna till Ungdomsjouren i Stockholms stad dubbelt så många under årets tre första månader som under samma period i fjol, enligt Vänsterpartiet som nu vill ha en snabb utredning för att se vad som kan göras.

I ett pressmeddelande skriver Karin Rågsjö (V), vice ordförande i Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden, att en samordnare har bortrationaliserats för gruppstöd till utsatta barn vid Centrum för gruppstöd.

Centrum för gruppstöd är till för att stödja gruppverksamheter för barn till missbrukare och psykiskt funktionshindrade personer i de olika stadsdelarna.