vetandets värld, tis 18 maj

Oceanografen som låter nyfikenheten löpa fritt

Han har förklarat hur Golfströmmen uppkommer, räknat ut att månen avlägsnar sig från jorden med 2 cm om året och mätt havets temperatur med hjälp av ljudsignaler. I förra veckan kom den 93-årige, men fortfarande lika vitala oceanografen Walter Munk till Sverige för att ta emot årets Crafoordpris.

Crafoordpriset är - efter Nobelpriset - Sveriges internationellt mest kända vetenskapliga pris. Det har delats ut sedan 1982, växelvis till forskare inom ämnena matematik, geovetenskaper, biovetenskaper och ledgångsrreumatism. I år var det alltså geovetenskapernas tur och dit hör oceanografin och pristagaren Walter Munk.

Själv kallar han sig oceanografen Walter Munk för mångsysslare. Han säger lite skuldmedvetet att att han förmodligen skulle gjort större nytta om han koncentrerat sin forskning på färre ämnen. Men, förklarar Walter Munk, nyfikenheten springer iväg med honom och han kan helt enkelt inte låta bli att ge sig i kast med nya forskningsfrågor.