stockholm

Buller och mögel kan anmälas på nätet

Stockholmare ska i fortsättningen kunna använda internet för att anmäla störningar i bostaden. Det kan handla om buller, fukt, mögel, störande lukt och dålig ventilation – problem som inte har åtgärdats av fastighetsägaren.

Miljöförvaltningen i Stockholms stad öppnar den nya tjänsten på sin hemsida, för att skynda på handläggningen och förbättra servicen.

Dessutom ska konsumenter som drabbats av matförgiftning på någon restaurang, på motsvarande sätt snabbt kunna rapportera in händelsen på sidan.