Vänersborg

Lärare protesterar mot besparing

En lärare på Brättegårdens skol- och behandlingshem i Vänersborg har skrivit brev till folkhälsominister Maria Larsson för att protestera mot att träslöjden på skolan dras in för att spara pengar.

Läraren menar att just slöjd fungerar bra för många elever på skolan som har kunskapsluckor i andra ämnen. Därmed ger slöjd en positiv effekt på den övriga skolsituationen anser läraren.