Kritik mot hänsynslös skogsavverkning

Enligt Naturskyddsföreningen hotas hundratals arter av utrotning när skog med naturvärden huggs ner. En del avverkningar är dessutom lagvidriga utan tillräckliga påföljder, framgår av en ny rapport.

Naturskyddsföreningen presenterade rapporten om det svenska skogsbruket i dag.

I den framgår bland annat att rödlistade arter av både djur och växter riskerar att försvinna när skog huggs ned.

- Det finns bara en liten spillra kvar av den svenska naturskogen, och inte ens den skyddas i dag. Det gör att hundratals växter, djur och svampar är hotade till utrotning i vårt land, säger Mikael Karlsson, ordförande för Naturskyddsföreningen.

- Om Sverige inte tar sitt miljöansvar på det här området, i skogen, hur ska vi kunna kräva att tropiska regnskogar ska skyddas? fortsätter han.

De certifieringssystem som finns i dag är enligt Mikael Karlsson otillräckliga, och bolagen bryter dessutom mot dem, visar uppgifter från Naturskyddsföreningen. Enligt Skogstyrelsen senaste undersökning ökar också andelen olagligt avverkad skog i Sverige.

Jordbruksminister Eskil Erlandsson kommenterar kritiken:

- Det finns alltid möjlighet att bli bättre på de här områdena, och självklart ska vi försöka att skärpa till oss, både de som avverkar och jobbar i skogen och på myndighetssidan. Det handlar väldigt mycket om att förmedla kunskap om vilka värden som är värda att sparas för framtiden.

Det finns ett certifieringssystem för skogsbruket som kallas FSC. Märkningen ska visa att skogen avverkats enligt en viss standard. Men det systemet har stora brister, anser Naturskyddsföreningen. Märkningen går att hitta på allt fler produkter som trädgårdsmöbler och förpackningar. Bara Tetra Pak spås tiodubbla sin försäljning av märkta förpackningar under det här året.

Mårten Larsson, skogsdirektör vid branschorganisationen Skogsindustrierna, tillbakavisar Naturskyddsföreningens kritik.  

- Sverige är världsledande när det gäller hållbart skogsbruk. Det tar både miljöhänsyn och social hänsyn. Det sker misstag men de är få och man arbetar för att korrigera dem, säger Mårten Larsson.