Sopproblem i Visby kan lösas, visar inspektion

Nu återstår endast Visby innerstad innan hela Gotland har gått över till källsorterande sophämtning. Flera gånger har det dykt upp problem som gjort att beslutet om innerstadens soprum och hämtningar skjutits upp, men från årsskiftet skall hämtningen i gång.

400 innerstadsfastigheter har problem, vilket är hälften av husen så i dag var det dags för renhållningschefen Olle Grundström, sophämtarna Ragnsells platschef Thomas Kahlqvist och Arbetsmiljöverkets Agnita Wärn att vandra runt i Wärldsarvsstaden. 

Titta på soprum, kuller och gatstens belagda gator och framkomlighet för sopbilarna i de trånga gränderna stod på dagordningen. Arbetsmiljöinspektör Agnita Wärn var tidigt på plats.

reporter lasse.ahnell@sr.se

Eter måndag 17 maj 2010