Svala reaktioner på Irans överenskommelse

Iran, Turkiet och Brasilien har undertecknat en överenskommelse om att skicka Irans uran till Turkiet för lagring. Men reaktionerna från omvärlden har varit försiktiga.

I vad som såg ut att vara ett genombrott i Irans kraftmätning mot omvärlden, gick Iran i morse med på att skicka sitt låganrikade uran till Turkiet, och i utbyte få bränslestavar till en forskningsreaktor.

Iran hoppas i och med överenskommelsen att undvika planerade utvidgade sanktioner.

Iran har under flera månader förhalat ett liknande förslag från FN:s atomenergiorgan IAEA. Och västmakterna, som misstänker att Iran försöker framställa kärnvapen, har beskyllt Teheran för att spela schack med omvärlden.

Inom ett par veckor skulle FN:s säkerhetsråd ta ställning till nya, utvidgade sanktioner mot Iran. Sanktioner som Turkiet nu anser är oberättigade.

Men trots avtalet idag, kommer trycket på Iran inte att minska. Enligt Storbritannien fortsätter arbetet med att utforma nya sanktioner till dess att Iran visat sig ha fredliga intentioner.

EU:s utrikeschef Catherine Ashton sade att avtalet var ett steg i rätt riktning, men ingen lösning, och enligt Frankrikes utrikesmininster måste IAEA ta ställning. Israel beskyller Iran för att ha manipulerat Brasilien och Turkiet.

Iran har hela tiden hävdat att kärnenergiprogrammet enbart har fredliga syften.

Tanken bakom att Iran ska skicka sitt låganrikade uran utomlands är att omvärlden ska kunna kontrollera anrikningen och på så sätt hindra Iran från att framställa det höganrikade uran som krävs för kärnvapenframställning.

De bränslestavar Iran skulle få i utbyte mot sitt uran, går inte att använda till annat än forskningsreaktorn.