Miljöpartiets politiker osäkra på vilka de ska samarbeta med

Det kan vara svårt att veta vad man röstar på om man lägger en röst på Miljöpartiet. En stor enkätundersökning som Sveriges Radio gjort bland ledande lokalpolitiker i hela landet visar att över hälften av de drygt 1 100 svarande tänker samarbeta på ett annat sätt än på riksplanet.

En tredjedel har inte bestämt sig.

Av Miljöpartisternas lokala ordföranden är det hela 63 procent som inte bestämt sig för vilka de vill samarbeta med.

Jenny Svanergren, kandiderar för Miljöpartiet i Partille och regionen.

– Kanske många kan uppfatta oss som att vi vacklar men det gör vi egentligen inte. Vi har varit trogna oss själva och vår gröna väg.

Och att vandra den gröna vägen är enligt Miljöpartiet i Partille att satsa på småskalighet och närproducerat men också att leva upp till K 2020 alltså att 40 procent av invånarna i regionen ska åka kollektivt då.

Därför vill man varken ha en väg genom Finngösaravinen eller en tväförbindelse mellan Riksväg 40 och E20 i Jonsered,  något som bägge blocken vill.

Efter de senaste tre valen har man först stött vänsterblocket 1998, sedan högerblocket och har nu senast haft ett valteknisk samarbete med Sveriges Pensionärers intresseparti.

Väljare i Mölndal har det något lättare. Där ska Miljöpartiet satsa på ett samarbete med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet - precis som på riksplanet.

Miljöpartiets gruppledare i Mölndal Leif Engström.

– Det blir ett tydligare erbjudande till väljarna. Väljarna ser direkt i vilka frågor vi är överens.

Men vartåt lutar det i Partille, Jenny Svanergren?

– Lite åt vänster skulle jag säga eftersom många av våra medlemmar och väljare har sympatier åt vänstersidan. Men jag ser att de frågor som skiljer oss är Finngösavägen och vägförbindelsen genom Natura-2000 området. Vi kommer att komma med ett förslag på ett alternativ till den förbindelsen.

Epp Anderson
epp.anderson@sr.se