Mobilen ökar inte risk för hjärntumör

Att prata i mobiltelefonen ökar inte risken att få hjärntumör. Det är slutsatsen när den hittills största studien på området presenteras, den så kallade Interphone-studien, som styrts av Världshälsoorganisationens cancerforskningsorgan IARC.

– Sammantaget så visar resultaten inte på någon ökad risk för hjärntumör av att man använder mobiltelefon, säger professor Maria Feychting på Karolinska institutet som har lett den svenska delen av studien.

I en kraftsamling från 16 forskningscentrum i 13 länder har över 5 000 personer med två typer av hjärntumörer studerats. Både de och lika många friska kontrollpersoner har fått uppskatta hur mycket de har pratat i mobilen de senaste åren, och sedan har man sett om mobilpratet har lett till fler tumörer eller inte.

Sammantaget ses ingen risk att mobilprat skulle orsaka cancer, är forskarnas slutsats. Åtminstone inte inom tio års användning. Resultaten ligger i linje med tidigare mindre studier. Inte heller i cancerregistret ses någon ökning av hjärntumör sen 1990-talet, då mobilerna blev vanligare.

Men en viss riskökning kunde ändå ses i studien bland de som använt telefonen allra mest, säger professor Maria Feychting. Men det tros bero på ett metodfel.

– Vi kan inte vara helt säkra på hur det förhåller sig med den mest intensiva användningen så där behöver man forsätta forska. Men som det ser ut nu så tror vi att det sannolikt förklaras av ett rapporteringsfel.

Interphone-studien skulle ursprungligen ha presenterats för flera år sedan. Men forskarna har haft problem med att komma överens om hur resultaten ska tolkas.

Några har ansett att man bör lägga större vikt vid den riskökning som ändå visades hos de som pratat mycket.

Professor Bruce Armstrong från universitetet i Sydney har lett den australiska delen av Interphone. Han tycker att resultatet från studien inte säger någonting om risken för cancer, varken för eller emot.

Han är besviken över att de tio årens arbete och närmare 200 miljoner kronor som forskningsprojektet kostat inte har gett mer.

– Jag tycker att det är passande att kalla det en besvikelse. Det hade varit bra att kunna säga något definitivt, men jag tror inte att vi kan det.