2010-05-17

Tror på unga jobb inom jordbruket

Ungdomsarbetslösheten är en av valets största och viktigaste frågor. Frågar man LRF-Ungdomen så är det inom de gröna näringarna som jobben finns.

De gröna näringarna sysselsätter idag drygt 400 000 personer och har stora möjligheter att växa.

Just nu träffar LRF-Ungdomen lokala politiker på Naturbruksgymnasiet i Tenhult för att diskutera framtidsjobben.

Anton Brusell som går på naturbruksgymansiet i Tenhult vet han vad han vill jobba med i framtiden.

– Jag är mycket intresserad av jordbruksmaskiner så det blir på den sidan i jordbruket, jobba med maskiner och så inom jordbruket säger Anton som tror att han kan få jobb inom den sektorn i framtiden.