"Vi kommer att inrätta en ny myndighet"

Upplandsnytt har i en rad granskande inslag visat på brister i internutredningar mot polis i Uppsala län. Alliansen och oppositionen är överens om att man måste försöka öka allmänhetens förtroende för internutredningarna, men man har olika lösningar på problemet.

Johan Persson, folkpartist och en av alliansens fyra talespersoner i juridiska frågor, säger så höär:
– Vi ska ta detta på allvar och jag tycker att utredningarna ska ske centralt på Rikspolisstyrelsen. Det ska alltid vara poliser och åklagare som utreder poliser, men det ska ske så separat att det inte finns någon misstanke om att det finns någon oegentlighet.

Före sommaren väntas alliansen fatta beslut om att internutredningen ställs under Rikspolisstyrelsen, och att de då tydligare skiljs från de sex polismyndigheter runt om i landet som de är inrymda i.

Men det räcker inte, tycker Thomas Bodström, socialdemokratisk ordförande i justitieutskottet, som länge drivit frågan om en ny myndighet.
– Jag tror att det faktiskt är det sämsta man kan göra att lägga det under den högsta polisledningen, RPS. Men jag vill även lyfta fram att jag ofta företräder poliser som advokat, och det är så att när poliser inte åtalas eller frias så får de alltid höra att det beror på att det är för att det är poliser som utreder. De får inte känna sig friade som andra, och de hade också tjänat på att vi skulle haft ett förfarande där de slipper det. Om vi vinner valet kommer något av det första vi gör vara att inrätta en särskild myndighet, säger han.

 Varför är internutredningarna som de ser ut i dag ett problem?
– Därför att vi ser brister i Uppsala, vi har nyligen fått rapporter om brister i Göteborg. Och för att det handlar om förtroendet för den enda yrkesgrupp som har monopol på våld.

Johan Pehrson tror inte man kommer åt trovärdighetsfrågan genom att låta en ny myndighet utreda:
–Då ska man angripa att utredningarna är för dåliga, inte om det är en särskild myndighet under ett annat departement, eller i ett annat land. Utan man kommer inte runt det, det är duktiga poliser som måste utreda poliser som varit mindre duktiga.