2010-05-17

Kulurkorre om Småländska författare

Han må vara nyvald ordförande i Smålands författarsällskap, men Erik Lindfelt är ändå inte säkre på vad en författare är. Kulturkorren har några tankar om Småländska författare.