Lugn MP-kongress ställde siktet mot valet

Det blev några mindre bakslag för Miljöpartiets ledning under helgens kongress i Uppsala. En majortiet av ombuden tvingade till exempel fram tydligare skrivningar om arbetstidsförkortning. Men i det stora hela blev kongressen lika lugn och odramatisk som de flesta hade förutsett. Inte minst lyste kritiken mot det rödgröna samarbetet helt med sin frånvaro.

EU-parlamentarikern Carl Schlyter är en av dem som tidigare opponerat sig mot beslutet att bilda block men som nu bytt fokus.

- Så här nära valet tror jag många känner att... jag är till exempel en av dem som var kritiska mot att man först lovar trohet mot ett block och sedan diskuterar politiken. Det normala är väl att man säger: den här politiken vill vi genomföra... vem kan ge oss mest? Men just nu är det inte så meningsfullt att diskutera det, för nu har vi lovat alla att vi går till val på att det här tre partierna vill göra någonting tillsammans, och då får vi stå för det. Men däremot ska vi inte tysta vad vi själva vill, säger Carl Schlyter.

Han var också det ombud som hårdast drev den fråga som blev mest omdebatterad när kongressen i det metallglänsande och futuristiska kongressbyggnaden i Uppsala skulle besluta om ett nytt valmanifest.

Det gällde frågan om arbetstidsförkortning, där partistyrelsen bara vill ha med en allmän skrivning om att minska arbetstiden, och att man ska börja med småbarnsföräldrar.

För otydligt, tyckte många av talarna och ville skriva in 35 timmars veckoarbetstid som en rimlig målsättning under nästa mandatperiod. Och 35 timmar kom med i valmanifestet.

En seger över partistyrelsen, tyckte Carl Schlyter. Men från partiledningen, som innan sa ett tydligt nej till att binda sig vid vissa timmar med hänvisning till att det är mycket dyr reform och att den skulle försvåra för Miljöpartiet i valrörelsen,  sa man efteråt att det inte fanns någon dramatik i förändringen.

- Det är ingen dramatik alls i den variant som det här kom i valmanifestet. Därför att det vi argumenterade emot var något slags löfte om att vi skulle kunna genomföra det här under en mandatperiod. Och det finns inget sånt med i valmanifestet, säger språkröret Maria Wetterstrand.

Kongressen beslutade också - tvärtemot partistyrelsens förslag - att skriva in en punkt om nej till EMU och om vikten av en öppen och bred kultur, och att man tänker driva frågan om en allmän amnesti för papperslösa under de kommande fyra åren.

Kongressen tvingade också fram ett förtydligande om Afghanistan från partistyrelsen. Senast 2014 ska de svenska trupperna ha tagits hem.

Ett ödmjukt språkrörspar konstaterade efteråt att det beslutade valmanifestet var bättre än de som partistyrelsen förslagit.

Annars är väl självförtroende det ord som just nu bäst beskriver stämningen i Miljöpartiet - en känsla som säkert förstärktes igår när Sifos senaste väljarbarometer som visade på ett ökat stöd till 10,7 procent. I valet 2006 fick man 5,2 procent av rösterna.

Man har goda chanser att gå från att vara riksdagens sjunde största parti, till att bli det tredje största - och det märks, säger också Socialdemorkaternas ledare Mona Sahlin, som besökte MP-kongressen under söndagen:

- Det är ingen tvekan om att det här är ett parti som känner att de ha vind i seglen, att de verkligen kan ingå i en regering och tycker att det är väldigt roligt. Så jag blev glad idag.

Finns det några beslut som fattats här som du ser som problematiska för det rödgröna samarbetet?

- Nej faktiskt inte. Att Miljöpartiet har visioner om kortare arbetstid, det har de haft så länge partiet har funnits, att de är lite tydligare med Afghanistan, det har också varit ganska lätt att följa den utvecklingen. Så jag ser inget beslut som försvårar samarbetet.

I och med Miljöpartiets kongress har nu alla de tre rödgröna partierna lagt fast sina egna valmanifest.

I mitten av augusti ska de tre rödgröna partierna presentera ett gemensamt valmanifest, eller en regeringsplattform, som den kommer att kallas.

Partierna kommer då ha två olika dokument som underlag för sin valrörelse. Förslagen i några frågor kommer att gå stick i stäv med varandra.

I Miljöpartiets valmanifest säger man till exempel nej till nya motorvägar. I den rödgröna uppgörelsen härom veckan om infrastrukturen däremot ingår stora motorvägssatsningar.

Men Sara Thiringer, ombud från Göteborg, vet vilket valmanifest hon kommer att hålla i handen under valrörelsen.

- Självklart vårt. det handlar ju också om vilka som ska få mest inflytande i en eventuell rödgrön regering. Jag tror hellre att folk ser att det är tre olika partier, med olika politik, som för en gemensam valkampanj, än som med alliansen där man nästan har smultit samman till en enda stor blå klump.

Men att den här dubbla agendan ställer till en del problem, det medger språkröret Peter Eriksson.

- Ja, det tycker jag faktiskt att det gör. Det kommer att vara lite krångligt och komplicerat för folk att förhålla sig till att vi har både egna valplattformar och en gemensam.

För det kan bli så att ni ena dagen är tvungen att argumentera för nya vägar och nästa dag mot?

- Nja, så mycke nya vägar kanske jag inte behöver argumentera för. Det är ju det som är fördelen med vår uppgörelse om infrastrukturen. Att det är en stor satsning på järnvägar och kollektivtrafik. Men visst, det kommer att vara så att vi både måste försvara ett eget program och ett gemensamt under den här valrörelsen, och det är ibland lite mer komplicerat, säger Peter Eriksson.

Förutom alla andra plikter under helgen, passade Peter Eriksson på att marknadsföra sin egen ekologiska kokbok ute på stora Vaksala torg i kanten av den stora kongresshallen.

Dagen efter pågick en myllrande loppmarknad därutanför och då var det annan tongivande miljöpartist som talade vid valstugan på torget. Gustav Fridolin, som efter valet 2002 - 19 år gammal - blev Sveriges yngste riksdagsledamot någonsin. Efter valet 2006 tog han ledigt från politiken, blev journalist och lärare, men är nu, 27 år gammal, tillbaka på allvar.

Han valdes i partistyrelsen i helgen, kandiderar till riksdagen och möttes av stort jubel vart han än dök upp under kongressen. Och det är skillnad nu jämfört med fyra år sedan, säger han.

-Det känns mer som att klampa in på ett möte i en stor rörelse, än att klampa in på ett möte i en liten förening.

Under kongressen i Uppsala omvaldes också de bägge språkrören Maria Wetterstrand och Peter Eriksson enhälligt. Men för sista gången. De interna reglerna säger att man bara sitt i åtta år, och om ett år har den tiden gått.

När det diskuteras ersättare nämns ofta partiets nuvarande ekonomiska talesperson, Mikaela Valtersson, men ännu oftare just Gustav Fridolin, som dock - för SR International - inte ville dela med sig av sina karriärplaner.

- Det är väldigt mycket ett lagspel att vara med i ett politiskt parti. Då går man inte och frågar Zlatan var han vill spela... ja, med Zlatan kanske man gör det, men han får ju inte alltid som han vill ens han.

Jämförde du dig med Zlatan där eller?

- Ja, det gjorde jag väl nästan. Det var nästan lite pinsamt, men han pratar i alla fall skånska, säger miljöpartisten Gustav Fridolin.

Reporter: Anders Ljungberg, SR International. Publicerat 2010-05-17.