Fortsatt kräftgång för euron

Även i dag har marknaden satt press på den gemensamma valutan i eurozonen, och nu pressas även politikerna.

Det är euroländernas finansministrar som pressas att komma längre än det gigantiska krispaketet på 750 miljarder euro.

Grekland har fått en tidsfrist och i morgon väntas den första utbetalningen göras av det lån som beviljades av euroländerna.

Nu är det Spanien och Portugal som avkrävs budgetåtgärder för att åtminstone ta ett första steg mot sanering av ekonomierna.

Portugal och Spanien väntas presentera ytterligare detaljer i kommande sparpaket, i linje med vad länderna förband sig till i samband med att lånepaketet godkändes den 9 maj.

Både nedskärningar och skattehöjningar väntar förmodligen.

Euroländernas finansministermöte sker mot bakgrund av fortsatt marknadsmisstro och en fallande valuta och att euron nådde fyraårslägsta mot dollarn i dag. Tillväxten i eurozonen är allvarligt ifrågasatt.

Euron kommer sannolikt att vara under press åtminstone fram till 7 och 8 juni då euroländernas finansministrar ska få se resultatet av en större granskning av hur och vilka åtgärder som är på väg att genomföras.

Mest uppmärksamhet har förslaget fått som handlar om ökad övervakning av euroländernas budgetar.