Ingves: Hushållens skulder måste sluta öka

Riksbankschefen Stefan Ingves är oroad över de svenska hushållens höga skulder. Det sa han när han talade inför nationalekonomiska föreningen på Handelshögskolan i Stockholm i går kväll.

Enligt Stefan Ingves så har hushållens skulder ökat från ungefär 60 procent av BNP till 75 procent av BNP på bara fyra år.

Nu måste skulderna sluta öka, säger Stefan Ingves.

– Det är en utveckling som inte kan fortsätta hur länge som helst. Det har vi påpekat många gånger i en rad olika sammanhang.

– Vad man vill är att det ska gå lite saktare än vad det har gjort så här långt därför att då undviker vi problem längre fram. Det är inte något större problem i dag men samtidigt så kan det bli problem i framtiden och dem vill vi undvika.

Vad är det för problem det kan bli?

– Vi vet att man lånar för mycket i en rad andra länder och att allt sedan går åt fel håll. Det blir stora bekymmer när man gör förluster och då får man problem med dåliga lån och det är inte bra.

Du menar att du i dag inte ser någon risk för till exempel en husprisbubbla i Sverige men att den risken finns på längre sikt?

– Vi brukar inte prata i termer av bubblor för att det är svårt att definiera vad det är för någonting men vi noterar att hushållens skuldsättningskrav har fortsatta att öka och det är en utveckling som pågått under en ganska lång tid.

– Det kan inte fortgå så hur länge som helst därför att då blir det problem. Inte idag med längre fram och de problemen vill vi undvika.

Vad kan man göra för att undvika problemen?

– Ett exempel är Finansinspektionens nya regler som de arbetar med för närvarande där man kommer att införa ett krav på att man inte får belåna sin fastighet mer än till 85 procent av fastighetens värde.

– Det är ett exempel på vad man kan göra för att det ska gå lite långsammare.

Men kommer det verkligen räcka?

– Det får vi se. Det är den bedömning som Finansinspektionen gör och det är vackert så.