Euroländer positiva till budgetgranskning i förväg

EU-kommissionens förslag om att EU-ländernas budgetar ska granskas i förväg av kommissionen fick ett försiktigt stöd när eurogruppens ordförande Jean-Claude Juncker i natt avslutade ännu ett åttatimmarsmöte om hur den ekonomiska krisen ska mötas.

– Vi 16 euromedlemmar anser att EU-kommissonens förslag går i rätt riktning, sa Jean-Claude Juncker Luxemburgs premiärminister tillika med eurogruppens ordförande.

Men han sa inte att euroländerna definitivt godkänt förslaget om budgetgranskning i förväg. ett förslag Sveriges finansminister redan sagt nej till.

Det var ändå i natt tydligt att Jen-Claude Juncker personligen är helt för att EU-länderna innan ländernas egna parlament sagt ja ska lämna in ett utkast till sin budget så att utkastet kan granskas av EU-kommissionen.

Det kan till exempel vara bra att veta om ett land tänker höja en viss skatt medan ett annat land tänker sänka samma skatt, exemplifierade Juncker. Han sa också att den här typen av ekonomisk styrning möjligtvis passar bättre för euroländerna än för de länder som står utanför euron.

Eurogruppen delade också i natt ut beröm till Spanien och Portugal för deras nedskärningsprogram.

– Det är modiga åtgärder av den spanska och den portugisiska regeringen, sa eurogruppens ordförande. Men inte förrän vid ett möte i juni ska eurogruppen avgöra om nedskärningsprogrammen räcker till.

Ordet "modigt" har tidigare använts om den grekiska regeringen som i dag får ut sina första 20 miljarder euro i nödlån.

Närmast som en besvärjelse gjorde euroländerna ett uttalande här uppläst av eurogruppens ordförande:

"Vi är säkra på att euron är en trovärdig valuta", heter det i uttalandet. "Den prisstabilitet som varat i elva år och kommer att vara under kommande år."