Nya vårdchefer ska "chefa" mer

Det kommer att bli en starkare ledning inom sjukvården i framtiden, och även en standardisering av behandlingarna.

Det är innebörden i en skrivelse från Hälso- och sjukvårdsnämnden till kommunens revisorer.

Revisorerna har ju riktat hård kritik mot nämnden för att man år ut och år fortsätter att gå med underskott, och att inget görs för att komma till rätta med det.

Nämndens ordförande, centerpartisten P-O Jacobsson, säger att de nya chefer man håller på att rekrytera ska ägna sig åt att just vara chefer och inte hålla på med annat.

Dessutom vill han ha en ökad standardisering av de behandlingar som ges, eftersom jämförelser som gjorts visar att flera behandlingar här är dyrare än motsvarande på fastlandet, trots att det inte finns något skäl till det.

I skrivelsen till revisorerna påpekar politikerna också att en del av underskottet i budgeten beror på att man inte fått några extra pengar för att genomföra det fria vårdvalet.

- Det är ett antal miljoner, men exakt hur mycket kan jag inte komma ihåg, säger P-O Jacobsson till SR Gotland.

Men varför begärde då inte sjukvårdspolitikerna några extra pengar till nyordningen?

- Det fria vårdvalet innebär ju att man lägger pengarna på varje patient. Jag tror att man räknade med att det inte skulle kosta några pengar, om man bara fick in några fler aktörer bland vårdcentralerna.

I skrivelsen till revisorerna påpekar nämnden även att man räknar med att minska antalet anställda med 100 årsarbetare.