Malmö

Långtidssjuka får jobbhjälp

Runt 700 långtidsarbetslösa Malmöbor har hittills fått hjälp att komma närmare arbetsmarknaden, när olika myndigheter samordnat sina insatser. Bland annat har 60 personer med långvarigt psykiskt funktionshinder fått hjälp.

En av dem är konstnären Jonas Hagén, som nu leder en studiecirkel. Han slutade jobba för tio år sedan, när han blev sjuk, och för ungefär ett år sedan fick han chansen att få hjälp av en arbetscoach att hitta ett jobb igen.

Jonas Hagén har nu utbildat sig till cirkelledare i ABF:s regi och håller en konstcirkel en gång i veckan för lätt utvecklingsstörda på Konstfabriken i Malmö.

– Mitt mål är att det ska gå framåt så att jag blir så pass självgående som det är möjligt för att kunna vara med i samhället, säger han.

Arbetscoachen fungerar som Jonas Hagéns förlängda arm och hjälper till med det som han har svårt för.

– Hon hjälper till med minnet genom schema, struktur, stöd vid buss och stöd vid cirkeln, säger han.

Projektet Supported Employment för personer med långvarigt psykiskt funktionshinder är ett av det finansiella samordningsförbundet Finsam i Malmös projekt. Förbundet, som är ett samarbete mellan Malmö stad, Försäkringskassan, Region Skåne och Arbetsförmedlingen, ska hjälpa dem som står allra längst från arbetsmarknaden.

I Malmö uppskattar man att det handlar om runt 10 000 personer som står utanför välfärdssamhället, och hittills har runt 700 av dem fått hjälp.

– Man kan vara arbetslös, socialbidragstagare, sjuk och av den anledningen behöva stöd av många myndigheter samtidigt, säger Eva Hallmer Lindahl, förbundschef för Finsam i Malmö.

I Jonas Hagéns fall är samarbetet med psykiatrin viktigt. Steget in på arbetsmarknaden har betytt mycket för honom.

– Hans självkänsla och självförtroende har ökat. Han är mycket mer social och tar för sig mer ute i samhället på ett helt annat plan, än vad han gjorde när jag träffade honom, säger arbetscoachen Susanna Agerius.

Petra Haupt
petra.haupt@sr.se