Borås

Sjuksköterskor varnas

De två sjuksköterskor vid lasarettet i Borås, Södra Älvsborgs sjukhus, som tog en bild på en nedsövd patient och publicerade den på Facebook har tilldelats skriftliga varningar.

Enligt Jan Börjesson, personaladministrativ chef på sjukhuset har medarbetarna har agerat omdömeslöst.

Bilden på Facebook togs bort omedelbart efter att sjukhuset fick kännedom om händelsen. De båda sjuksköterskorna beklagar händelsen och har bett patienten om ursäkt.

Sjukhuset har varit i kontakt med Socialstyrelsen, som gjort bedömningen att det inte finns någon grund för en Lex Maria anmälan.

Sjukhuset har däremot polisanmält händelsen för brott mot sekretesslagen.