Inför valet 2010

Blockpolitik? - Nej tack!

Länets kommunpolitiker struntar i stor utsträckning i blockpolitiken, det visar Sveriges Radios granskning.

Partierna i länets kommuner följer i många fall inte den blockindelning som finns i rikspolitiken.

Inte ens hälften av partiorganisationerna på kommunnivå planerar att bilda majoritet enligt Alliansen eller de rödgrönas konstellation, visar Sveriges Radios stora enkät om partisamarbeten.

Få gör gemensam sak
Ett exempel är Vänsterpartiet i Värnamo, som inte har någon gemensam valkampanj med vare sig socialdemokrater eller miljöpartister.

-Vi har inte hittat någon modell för ett samarbete, och det har inte känts angeläget, berättar Svante Olson (V).

Sveriges Radio har ställt frågor om samarbetet till länets alla partiordföranden på kommunnivå och drygt 60 procent har svarat. Av dem är det bara tio procent som tänker gå fram med gemensam valplattform med annat parti.

Motstånd mot blocken
Inte heller efter valet tänker man följa riksallianserna på alla håll. Tvärt om säger mer än var tionde att man inte inte har några planer på att samarbeta med partier över blockgränsen och nästan varannan har ännu inte tagit ställning i frågan.

Det finns till och med ett direkt motstånd mot blockpolitiken.

-Jag tror inte man ska ha för mycket valsamerbete. Väljarna ska veta vilka vi är - vem man röstar på. Nu när det är två stora block på riksdagsplanet så blir det lite diffust, och det är inte bra säger Svante Olson (V).

Egna valkampanjer
Enkäten visar att det är betydligt vanligare att man kampanjar som enskilt parti och först efter valet på allvar vill diskutera vem man ska samarbeta med.

Och då är man på många håll öppen för samarbeten både åt höger och vänster. I Jönköping till exempel har Centerpartiet lämnat dörren öppen både åt Alliansen och Socialdemokraterna.

Kommunpolitiken annorlunda
Folkpartiet i Vetlanda har ingen gemensam valplattform med övriga borgerliga partier och det tror partiets ordförande där Magnus Olofsgård, beror på att kommunpolitiken ser annorlunda ut än på riksplan.

- I vardagspolitiken och i kommunpolitiken så måste man lösa problem. Så här hänger det mycket på individer och på samarbetsformer, säger Magnus Olofsgård.