Västernorrland

Fler björnar bör skjutas enligt Jägareförbund

Jägareförbundet Mitt Norrland anser att det bör skjutas 28 björnar bör skjutas i Västernorrland i höst.

Enligt förbundet är antalet björnar i Västernorrland ca 200-270 individer med en årlig tillväxt på ca 25 björnar per år.

Målet i Länsstyrelsens förvaltningsplan är att björnstammen skall ligga mellan 180 - 220 björnar.

Jägareförbundet ser därför att en tilldelning på att skjuta 28 björnar är rimlig eftersom det skulle balansera eller bromsa tillväxten i björnstammen.