Valet

Lite blockpolitik i länet

Blockpolitiken är inte särskilt utbredd i Gävleborg. Bara vart femte parti i länet kommer att gå till val med en gemensam valplattform med andra partier. Det visar en enkät som Sveriges Radio har gjort.

– Jag skulle gärna se att vi hade en fungerande allians som kunde gå till val på en gemensam valplattform. Nu ser det inte ut så i vår kommun utan här kommer vi att gå till val som enskilda partier, säger Lena Roos som är viceordförande för Moderaterna i Bollnäs och fortsätter:  

– Men målsättningen är att vi efter valet ska få ihop en bra politik som vi kan driva tillsammans.

Inför valet i höst har Sveriges Radio skickat ut en enkät till samtliga riksdagspartiers representanter i de kommuner de är aktiva. Omkring 1200 svarade på frågorna vilket motsvarar 60 procent.

Och svaren på frågorna visar att det är få partier som tagit ställning till om de kommer gå till val med en gemensam valplattform med något annat parti. I Gävleborgs län är det bara var femte parti som bestämt sig för att göra det.

Vänsterpartiet i Gävle är ett av partierna som kan tänka sig att göra det. Björn Öberg är vänsterns ordförande i Gävle.

– Det är väl ingen hemlighet att vi i har en majoritet i kommunen som består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vi avser att fortsätta att syra kommunen i den konstellationen, säger Björn Öberg.

Sett till hela landet är det framförallt miljöpartister som ännu inte tagit ställning till om de tänker ta ställning till ett eventuellt samarbete med något annat parti. 6 av 10 miljöpartister har ännu inte bestämt sig.

– Det är ju sakfrågan som är viktig i varje punkt och då har vi ju förhandlingsposition om vi har tur, säger Olov Östlund som är miljöpartiets ordförande i Söderhamn.

Magnus Hansson
magnus.hansson@sr.se