Försenad rustning av 51:an

Starten för ombyggnaden av Riksväg 51 mellan Kvarntorpskorset och Svennevad har skjutits upp. Fredrik Idevall på regionförbundet säger att ombyggnaden kommer inledas tidigast 2014 eller 2015.

Anledningen är att länet fått mindre pengar för infrastruktursatsningar de närmaste åren, skriver Nerikes Allehanda.

Men istället kommer mer pengar senare och Idevall räknar fortfarande med att 51:an mellan Kvarntorp och Svennevad ska vara färdigutbyggd till 2018.