Skärpt lag ska stoppa barnkidnappning

Regeringen vill kunna straffa en förälder som håller kvar sitt barn i ett annat land mot den andra förälderns vilja. I dag kan en förälder till exempel stanna utomlands med barnet efter en semesterresa, utan att bryta mot lagen.

Justitieminister Beatrice Ask vill nu ändra lagen.

– Det här blir en lucka för föräldrar som vill kvarhålla barnet efter en semester eller en period av umgänge, eller ta det med någonstans och inte komma tillbaka. Så kan vi ju inte ha det, säger Beatrice Ask.

Om föräldrarna efter en skilsmässa har gemensam vårdnad om barnen så måste de alltid få den andras tillstånd för att kunna ta barnen med sig utomlands.

Men det har visat sig att den förälder som sedan håller kvar barnen i ett annat land inte begår något brott om den andra föräldern först gav sitt tillstånd till exempelvis en semesterresa.

Enligt Beatrice Ask behövs det en ändring av lagstiftningen som sätter barnens behov i fokus.

– Jag vill att det ska vara trygghet för barnen och att vi ska vara tydliga med att vi vill ha samarbete mellan föräldrarna och att det inte är acceptabelt att den ena försöker tjyvhålla på barnet, säger Beatrice Ask.

Eftersom människor reser allt mer och oftare flyttar till andra länder blir det också vanligare med vårdnadstvister där föräldrarna kommer från olika länder. Det har därför också blivit vanligare att föräldrar tar med sig barnen till ett annat land.

Förra året var det 63 barn som fördes ut ur Sverige mot den ena förälderns vilja. Och nu vill alltså justitieministern ändra lagstiftningen.

– Vi behöver tydliga lagregler om vad som gäller. Och allt som kan göras för att det här inte ska uppstå som ett problem ska naturligtvis göras.

Vad borde straffet vara för den som håller kvar sitt barn utomlands mot den andra förälderns vilja?

– Det tror jag att utredaren ska få fundera över. Men jag tycker att det är väldigt allvarligt och det är allvarligt framför allt visavi det här barnet som blir fråntagen en av föräldrarna. Skälet till att vi ofta har gemensam vårdnad i dag är ju att vi vill att barnet ska ha tillgång till både mamma och pappa, säger justitieminister Beatrice Ask.