Luleå

Årskort för 2 000 kronor

Luleå kommun ansöker hos regeringen att arbetsgivare i Luleå ska få behandla subvention av bussresa till jobbet, som skattefri förmån.

Det här innebär uteblivet skatteunderlag för staten och det måste godkännas av regeringen för att gå igenom. Luleå kommun vill ha dispens för ett treårsprojekt.

Luleås eniga politiker, säger att kommunen som arbetsgivare bör gå i täten och de vill erbjuda sina anställda årskort på 2 000 kronor på Luleå Lokaltrafiks bussar. Det här skulle enligt beräkningar göra att 25 procent av de anställda i kommunen skulle ta bussen i stället för bilen.

Avsikten är att reducera miljöförstöring och avlasta vägarna. Cirka 7 000 personer pendlar till och från Luleå varje dag. Luleås Lokaltrafik, LLT som drivs av kommunen skulle också få in mer pengar om bussresandet ökar och därmed minska kommunens bidrag till bussbolaget.