Norberg tar emot flyktingbarn

Kommunstyrelsen i Norberg sade igår ja till att ta emot ensamkommande flyktingbarn.

Beslutet innebär att kommunen kommer att skriva på ett avtal med Migrationsverket om att ta emot mellan 10 och 15 barn.

Innan avtalet kan tecknas måste ärendet godkännas även i kommunfullmäktige.

Enligt planerna ska kommunen öppna ett så kallad HVB-hem, hem för vård och boende, som enligt planerna öppnas i slutet av året.