OBS Sommar: Måndag 5 juli

Kommer Auschwitz att finnas kvar?

Under Obs sändningsuppehåll från 26 juni till 22 augusti repriserar vi varje vardag ett av våra program, favoriter från vårsäsongen eller audioteket, här på vår hemsida. I dag bjuder vi på en repris från den 27 januari 2010.

Obs uppmärksammar den internationella Förintelsedagen och minnet av de som dog i andra världskrigets förintelseläger.

Att minnas är ett ställningstagande. Och minnet har fortfarande en boning. En fysisk och geografisk gestalt och plats. Auschwitz är det enda dödsläger som fortfarande berättar om gaskamrarna, vakttornen, taggtråden, järnvägsrälsen och ingången med Arbeit Macht Frei-skylten, om hela organisationen. Avslöjar tankesystemet. Här är ännu spåren av de faktiska händelserna tydliga. Mänskliga föremål intygar att hit fördes 1,5 miljoner människor för att slutgiltigt förintas. Men Auschwitz är hotat i dag. Tiden angriper platsen. Den autentiska platsens berättelse riskerar helt enkelt att vittra bort, förintas.
                                                                                –
Annika Nordin

Annika Nordin berättar om Auschwitiz nu och då – utifrån ett av de mest kända vittnesmålen som finns, Primo Levis.

Litteratur:
Primo Levi: Är detta en människa? (Bonniers, 1988)
Primo Levi: Fristen (Bonniers, 1991)
Primo Levi: Om icke nu, så när? (Bonniers,  1986)