Rute

Ingalill Ringbom ordförande i Funkisam

Ingalill Ringbom i Rute är ny ordförande för Funkisam på Gotland. Hon efterträder Birgitta Eriksson som istället kommer att fungera som informatör både utåt och inåt.

Funkisam är en intresseorganisation och centrum för föreningar och personer med funktionsnedsättning.

Vid Funkisams årsmöte den 2 maj valdes Ingalill Ringbom till ordförande efter Birgitta Eriksson.