Tisdag 18/5

Förhoppningar om kryssningskaj finns kvar

Kryssningskajen i Visby hamn är fortfarande ett hett ämne. Ännu har ingen politiker fattat något beslut om man tänker bekosta det hela, men förslaget är ännu aktuellt och ligger framför dem. Marie träffade tillförordnade hamnchefen Per Hogenfeldt och kryssningsanvarig på Skeppsmäkleriet AB Carl Ekman, Johan Stenberg. Och dom träffades på den plats där kajen planeras byggas...