Botaniskt miniskandinavien

Det kommer i vinden eller med fåglarna. Det kommer med tåg eller med bil. Och med dna från Danmark, Norge och Sverige och bildar ett botaniskt miniskandinavien ute i Öresund med flera hundra växtarter. Och detta i ett zoologiskt sällskap av trutar, harar, giftspindlar och grodor. Från ingenting till fullt liv på lite över tio år. Platsen heter Pepparholm, en konstgjord ö som byggdes för att Öresundsbron skulle kunna övergå i tunnel mot Danmark. I dag lockar ön botaniker i ur och skur för att kartlägga nytt liv. Gösta Lempert reporter. 17-timmen