Östergötland

Många hus kan vara förorenade

Ett stort antal fastigheter i Östergötland kan vara förorenade. Efter en karläggning har Länsstyrelsen registrerat 4000 förorenade områden. Uppgifterna baseras på att det funnits en verksamhet där fastigheterna ligger som kan ha förorenat platsen

Därför får nu ett stort antal fastighetsägare i länet brev från Länsstyrelsen Östergötland med information om att deras fastighet kan vara förorenad. Brevet går först ut till cirka 600 fastighetsägare i Finspång och Norrköpings kommuner.

– Vi är måna om att de uppgifter som har kartlagts verkligen stämmer, säger miljöskyddsdirektör Karin Sigvardsson. Därför är det viktigt för oss att få kontakt med berörda fastighetsägare för att vi ska kunna skapa en så korrekt bild av läget som möjligt.

Enligt länsstyrelsen är det dock långt ifrån alltid som en verksamhet lett till någon betydande förorening.