Möjligt testa vaccin mot Europas svar på ebola

Nu har forskare på Smittskyddsinstitutet skapat möss, som de kan testa vaccin på för Europas svar på ebolaviruset, det så kallade Krim-Kongo-viruset.

Det här viruset gör att de som drabbas får svåra inre blödningar, och under huden blödningar och upp till hälften av de som drabbas dör.

Krim-Kongo-viruset finns i Kosovo, Albanien, Bulgarien och Grekland. Där har bara några få fall rapporterats per år. Men i Turkiet insjuknar varje år tusen personer. Där har det än så länge inte spritt sig till turistområdena.

Problemet har tidigare varit att eftersom djur inte blir sjuka av viruset, utan bara sprider det, har man inte kunnat testa vaccin på försöksdjur.

Men genom att forskarna har hittat vilka molekyler som skyddar mössen från viruset, har man nu kunnat använda den kunskapen och tagit bort de molekylerna för att kunna se vilka vaccin som fungerar.

- Det här öppnar dörrar att kunna testa om vaccin som använts på människor i Bulgarien verkligen är verksamma och även se om traditionella vaccinsystem kan fungera, säger till Vetenskapsradion Ali Mirazimi, sektionschef på Smittskyddsinstitutet i Solna.