Partier tar debatten med Sverigedemokraterna

Många av de etablerade partierna i landets kommuner säger att de i årets valrörelse kommer att debattera med Sverigedemokraterna på samma sätt som de gör med andra partier. Det visar en granskning som Sveriges Radio gjort.

Sveriges Radio har ställt frågan till ledande företrädare för de sju rikspartierna i alla landets kommuner. Och av de drygt 1 100 som har svarat säger närmare tre fjärdedelar att de tänker ta debatten med SD.

I Göteborg säger alla partier i kommunfullmäktige att de kommer att debattera med Sverigedemokraterna.

– Ja, självklart. Det vore märkligt om vi inte inför allmänheten redovisade vad vi tycker om deras politik och möter dem i debatter när det blir tal om det, säger Jan Hallberg, moderat oppositionsråd i Göteborg.

I valrörelsen 2006 pratades det en hel del om hur partierna skulle hantera Sverigedemokraterna. I vissa kommuner tog partierna debatten, i andra inte.

Nu har Sveriges Radio kontaktat de sju rikspartiernas företrädare i landets kommuner - oftast den lokala ordföranden - och frågat hur de kommer att göra i årets valrörelse. Cirka 60 procent av alla som fick enkäten svarade - 1 150 personer.

Av dem säger alltså närmare tre fjärdedelar - 73 procent - att de tänker debattera med Sverigedemokraterna som med alla andra partier. Något som gläder Sverigedemokraternas representant i Göteborgs kommunfullmäktige, Mikael Jansson.

– För oss är det viktigt så till vida att vi syns ju mer i media om vi är med i debatt och människor kan se att vi är på samma nivå och kan ta en diskussion och kanske... och förmodligen även vinna debatter. Så för oss är det väldigt viktigt, säger Mikael Jansson (SD).

Åtta procent av de som svarat på Sveriges Radios fråga säger att de inte tänker debattera med Sverigedemokraterna under årets valrörelse för att de själva inte vill.

– Vi har inga direkta planer på att debattera med dem. Känslan är väl ändå att de blir som luft. Man kommer nog att behandla dem lite så. Man debatterar mot de andra etablerade partierna, säger Ingmarie Torstensson, gruppledare för Vänsterpartiet i Ale kommun.