Våldet mot veterinärer ökar

Veterinärer och rovdjurshandläggare utsätts allt oftare för hot och våld, bland annat vid inspektioner. Arbetsmiljöverket uppmanar nu landets länsstyrelser att agera.

Enligt Arbetsmiljöverket blir veterinärerna hotfullt bemötta av psykiskt labila personer i kris eller i utsatta lägen där man inte vill acceptera en myndighets beslut, till exempel att ta hand om djur som har vanvårdats.

I ett brev till landets länsstyrelser skriver verket att de är skyldiga att så långt som möjligt förebygga riskerna för hot och våld i jobbet, och att personal som utsatts för hot eller våld har rätt till snabb hjälp och stöd för att lindra psykiska och fysiska skador.