Betyg i sexan höstterminen 2012

Från höstterminen 2012 föreslås eleverna i årskurs sex i grundskolan få betyg och då ska också sjuorna få betyg för första gången, enligt det förslag som presenteras av utbildningsminister Jan Björklund i dag.

Motivet är, enligt Björklund, att föräldrar och elever har rätt till en tydlig information om hur det går i skolan.

Förslaget om tidigare betyg är anpassat efter hur undervisningen är upplagd. Eftersom eleverna ofta börjar med moderna språk först i årskurs sex ska betyg i språkval sättas första gången i årskurs sju.

I de naturorienterande och samhällsorienterande ämnena, NO respektive SO, ska betyg sättas i varje enskilt ämne, men för årskurs sex ska det vara tillåtet att sätta sammanfattande betyg i NO respektive SO, enligt utbildningsministern.

En ny betygsskala föreslås också, med A som toppbetyg, följt av B, C D och E. Ett sjätte steg, F, motsvarar dagens Icke godkänd (IG). Regeringens förslag innebär alltså att betyg ges från och med årskurs sex. I dag går gränsen från och med årskurs åtta.

TT