SKOLAN

Sjätteklassare kan få betyg

Elever kan få betyg från årskurs sex. Det förslaget lade utbildningsminister Jan Björklund fram idag – ett förslag som i så fall skulle införas från höstterminen 2012.