Östersunds kommun

Protestaktion mot orättvisa bidrag

De fristående förskolorna i Östersunds kommun kommer i eftermiddag att genomföra en protestaktion mot kommunens nya sätt att beräkna ersättningsnivån.

De fristående förskolorna anser att fördelningen mellan kommunens resurser och det som ges till enskilda utförare är snedvriden. Med de nya reglerna får de fristående förskolorna avsevärt lägre ersättning än de kommunala dagisen.

- Det finns kooperativ som kommer att svälta ihjäl och tvingas lägga ned om bidragen inte höjs till en skälig nivå, säger Gustav Kron, förälder på föräldrakooperativet Trädet i Östersund.

Flera av skolorna har också JO-anmält kommunen då de offentliga handlingarna som ligger till grund för bidragsberäkningen inte har lämnats ut.