Delegation föreslår

Björnjakt på lättare villkor

Den nya viltförvaltningsdelegationen i Dalarna har nu haft sitt första sammanträde. Där föreslogs bland annat att tolv föryngringar av björn ska vara miniminivån för att beslut om skydds- och licensjakt ska kunna tas. Det innebär en sänkning av nivån från 25 föryngringar. Delegationen fastställde också björnstammens storlek i Dalarna till 250 djur.